08.12.2016 19:09 08.12.2016

Rami durağından binip sultançiftliginde arkamdan indin ama ben koşup otobuse bindim. Okuyosan beni bul.